அற்புத பெருவிழாக்களில் நடப்பது என்ன? பாகம் 4/5

அற்புதங்கள் செய்கிறோம் என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றும் போலி கிறிஸ்தவம் பற்றிய ஒரு புலனாய்வு ரிப்போர்ட் lll தொகுப்பு: சையது இப்ராஹீம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *