அப்பாஸ் அலிக்கு மறுப்பு -பாகம் 5/6

தன்னை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஏன் விலக்கியது என்று அப்பாஸ் அலி கூறிய பொய்களுக்கு ‘அவர் கூறியது பொய்கள்தான்’ என்பதை ஆதாரங்களுடன் விளக்கும் காட்சிகள்.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *