யூத பயங்கரவாதிகளை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்…….

கண்டன உரை : முஹம்மத் யூசுஃப் : இடம் : சென்னை : தேதி: 12.07.2014 : பாலஸ்தீனத்தில் அப்பாவி முஸ்லிம்களை கொன்று குவிக்கும் யூத பயங்கரவாதிகளை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்…….

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *