புதிய தலைமுறை அலுவலகத்தின் மீது குண்டு வீசிய காவிகள் : – முஸ்லிம்களின் கண்டனமும்; மீடியாக்களுக்கு அறிவுரையும்!

உரை : சையத் இப்ராஹீம் : இடம்: மாநில தலைமையகம் : நாள்: 12.03.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *