அஸ்ஸாம் முதல்வர் தருண்கோகையைக் கண்டித்து முற்றுகை போராட்டம்

கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தத் தவறி, அகதி முகாம்களில் நிவாரணப்பணிகளில் மெத்தனம் காட்டி முஸ்லிம்களின் மக்கட்தொகைப் பெருக்கமே கலவரத்திற்க்கு காரணம் என்று கூறியதால்….ஆர்பாட்டம்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *