அமெரிக்கத் தூதரகம் முற்றுகை

முஹம்மது நபியை காமுகராகச் சித்தரித்து சினிமா எடுத்துள்ள அமெரிக்க கிறித்தவப் பாதிரியாரையும் அவனுக்கு துனை நிற்க்கும் அமெரிக்க அரசையும் கண்டித்து ஆர்பாட்டம்..

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *