பிறை பார்த்த தகவலை மறைத்து முஸ்லிம்களுக்கு துரோகம் இழைத்த தலைமை காஜி சலவுதீனை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

உரை : முஹம்மது யூசுஃப் : இடம் : கலக்டர் அலுவலகம் அருகில்-வடசென்னை : நாள் : 08-07-2016

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *