தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம்

தலைப்பு : தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம்

நாள் : 31-12-2017

இடம் : பேர்ணாம்பட்டு-வேலூர் மேற்கு

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம்(மாநில பொதுச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *