இஸ்லாத்தின் பெயரால்-ஆற்காடு பொதுக்கூட்டம்

தலைப்பு : இஸ்லாத்தின் பெயரால்

நாள் : 20-04-2018

இடம் : ஆற்காடு-வேலூர் மாவட்டம்.

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம் (மாநிலச் பொதுச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *