மனித குல வழிக்காட்டி திருக்குர்ஆன்-எம்.கே.பி.நகர் பொதுக்கூட்டம்

தலைப்பு : மனித குல வழிக்காட்டி திருக்குர்ஆன்

நாள் : 10-12-2017

இடம் : எம்.கே.பி.நகர்-வட சென்னை மாவட்டம்

உரை : அப்துல் கரீம் ( மாநிலத் துணைத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *