எது நேர்வழி? – விழுப்புரம் பொதுக்கூட்டம்

தலைப்பு : எது நேர்வழி?

நாள் : 07-01-2018

இடம் : விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்

உரை : அப்துல் கரீம் (மாநிலத் துணைத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *