உழைப்பாளர்களிடையேயான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

தலைப்பு : உழைப்பாளர்களிடையேயான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

நாள் : 01-05-2018

இடம் : கீழக்கரை தெற்கு-இராமநாதபுரம் தெற்கு

உரை : இ.ஃபாரூக்(மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *