தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டைக் கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

தலைப்பு : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டைக் கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இடம் : மாவட்ட கலெக்க்டர் அலுவலகம்-மண்ணடி -சென்னை

நாள்: 26-05-2018

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம்(மாநில பொதுச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *