திருக்குர்ஆன் ஏற்படுத்திய புரட்சி

தலைப்பு : திருக்குர்ஆன் ஏற்படுத்திய புரட்சி

நாள் : 22-04-2018

இடம் : செய்துங்கநல்லூர் – தூத்துக்குடி மாவட்டம்

உரை : கோவை ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ் (மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *