நபிகளாரை எவ்வாறு நேசிக்க வேண்டும்?

தலைப்பு : நபிகளாரை எவ்வாறு நேசிக்க வேண்டும்?

நாள் : 18-12-2015

இடம் : மந்தக்கரை ஜுமுஆ  – விழுப்புரம்

உரை : எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹிம்(மாநில பொதுச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *