திருக்குர்ஆன் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை…!

2019 ஜனவரி 27 விழுப்புரத்தில்…!
__________________________________

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் நடத்தும்
திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு.
_____________________________________

தலைப்பு :
திருக்குர்ஆன் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை…!

திருக் குர்ஆன்; வசனம் 14:52

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *