தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொள்கையில் தடம் புரண்டு விட்டதா ?
(மாநிலச் செயற்குழு)
உரை :- ஆர்.அப்துல் கரீம்
நாள்  :- 02.09.2018
இடம் :- திருச்சி

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *