ஓரினச் சேர்க்கையை ஆதரிக்கும் உச்சநீதி மன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
உரை :- M.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
(மாநிலத்தலைவர்,TNTJ)
சேப்பாக்கம் – சென்னை – (14-09-2018)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *