ஓரினச் சேர்க்கையை ஆதரிக்கும் உச்சநீதி மன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!
உரை :- கோவை. ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி
இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் – (17-09-2018)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *