பிஜேபி அரசின் முஸ்லீம் விரோதப் போக்கு – TNTJவின் கண்டன ஆர்ப்பாட்ட அழைப்பு
உரை:- அ.ஷபீர் அலி MISC
தலைமையகம் ஜுமுஆ இரண்டம் உரை – ( 21-09-2018)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *