முத்தலாக் அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய பா.ஜ.க அரசைக் கண்டித்து – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
உரை : ஆர். அப்துல் கரீம்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் – சென்னை

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *