சமூகதீமைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு அமைதி பேரணி
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் – (22-09-2018)
உரை : கே. தாவூத் கைஸர்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *