ஆதம் நபிக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்த பிரார்த்தனை
இன்று ஓர் இறைவசனம் – 27.09.2018

உரை : காஞ்சி ஏ.இப்ராஹீம் (மாநிலச் செயலாளர், டி.என்.டி.ஜே.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *