காந்தி இருந்திருந்தால் கண்ணீர் வடித்திருப்பார்..! : – பா.ஜ.க ஆட்சியை சாடிய ஒபாமா..!

உரை :E.ஃபாருக் : இடம்: மாநில தலைமையகம் : நாள்: 07.02.2015

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *