திருக்குர்ஆனில் எழுத்து பிழைகளா (9/11)

திருக்குர்ஆனில் எழுத்து பிழைகளா என்ற தலைபின் கீழ் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் Vs ஜமாஅத்துல் உலமா சபை ஆற்றிய விவாதம் : இடம் : தூதுக்குடி

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *