இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் பாகம் 1

தலைப்பு :இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் பாகம் 1

நாள் :04-02-18

இடம் : அயனாவரம்-வட சென்னை.

உரை : கே.எம்.அப்துந் நாஸிர்(மேலாண்மைக் குழுத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *