முஸ்லீம்களை சீண்டிப் பார்க்கும் எச்.ராஜாவைக் கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

தலைப்பு : முஸ்லீம்களை சீண்டிப் பார்க்கும் எச்.ராஜாவைக் கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.

நாள் : 16-01-2018

இடம் : மதுரை

உரை : எம்.எஸ்.சுலைமான்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *