டார்வின் தத்துவத்தை தவிடு பொடியாக்கிய திருக்குர்ஆன்

தலைப்பு : டார்வின் தத்துவத்தை தவிடு பொடியாக்கிய திருக்குர்ஆன்

நாள் : 13-10-2017

இடம் : மாநில தலைமையகம்

உரை : பா.அப்துல் ரஹ்மான்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *