உலகப் பொதுமறை திருக்குர்ஆன்! சிவகங்கை பொதுக்கூட்டம்.

தலைப்பு : உலகப் பொதுமறை திருக்குர்ஆன்

நாள் : 13-05-2018

இடம் : சிவகங்கை

உரை : கோவை ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ்(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *