யாஸீன் அத்தியாயம் விளக்கவுரை -தொடர் 5 – ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ரமலான் 2018.

தலைப்பு : யாஸீன் அத்தியாயம் விளக்கவுரை – ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ரமலான் 2018.

நாள் : 23-05-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : ஆர்.அப்துல் கரீம் (மாநிலத் தலைவர், டி.என்.டி.ஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *