யாஸீன் அத்தியாயம் விளக்கவுரை – தொடர் 8 -ரமழான் 2018

தலைப்பு : யாஸீன் அத்தியாயம் விளக்கவுரை-ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ரமழான் 2018

நாள் : 29-01-2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : ஆர்.அப்துல் கரீம்(மாநிலத் தலைவர்,TNTJ)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *