ஏகத்துவத்தை ஏன் எதிர்க்கிறார்கள்?

தலைப்பு : ஏகத்துவத்தை ஏன் எதிர்க்கிறார்கள்?

நாள் : 19-111-2017

இடம் : அத்திக்கடை-பாலாக்குடி-திருவாரூர் வடக்கு மாவட்டம்

உரை : எம்.எஸ்,சுலைமான்(தணிக்கைக் குழு தலைவர், டி.என்.டிஜே)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *