மறுமை நாள் விசாரணை.

2019 ஜனவரி 27 விழுப்புரத்தில்…!
__________________________________

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் நடத்தும்
திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு.
_____________________________________

தலைப்பு : மறுமை நாள் விசாரனை..!

திருக்குர்ஆன்; வசனம் 21:1

Category: Uncategorized

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *